Konsultacje Urzędu  Geodezja

Konsultacja społeczna w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.

Celem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nazwy nowej ulicy - drodze gminnej oznaczonej numerem 170043 N (działka nr 829/4 ) położonej w miejscowości Piecki , zaznaczonej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 kolorem żółtym ,stanowiącej załącznik nr 1

Do zakończenia zostało: d i godz.

  Aktywne punkty konsultacji

Pomoc

Aktywne punkty konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

  Informacje o konsultacji

Tytuł

Konsultacja społeczna w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.

Opis

Celem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nazwy nowej ulicy - drodze gminnej oznaczonej numerem 170043 N (działka nr 829/4 ) położonej w miejscowości Piecki , zaznaczonej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 kolorem żółtym ,stanowiącej załącznik nr 1

Szczegółowy opis konsultacji

W związki z zarządzeniem nr 25/2019 Wójta Gminy Piecki z dnia 14lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy - drodze gminnej w miejscowości Piecki Wójt Gminy serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest wybranie nazwy nowej ulicy w Pieckach.Celem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nazwy nowej ulicy - drodze gminnej oznaczonej numerem 170043 N (działka nr 829/4 ) położonej w miejscowości Piecki , zaznaczonej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 kolorem żółtym ,stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia .Formą konsultacji jest przedstawienie propozycji nazwy nowej ulicy na forum dyskusyjnym bądź też poprzez złożenie formularza stanowiącego załącznika nr 2 do zarządzenia i konsultacji społecznej.Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami miejscowości Piecki posiadającymi czynne prawo wyborcze w ww. formie pisemnejTermin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 15 luty 2019r.Termin zakończenia konsultacji ustala się na 16 marzec 2019r.Zainteresowani mogą składać propozycje :- drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: konsultacje.piecki.com.pl - składając wypełniony formularz w kancelarii Urzędu Gminy Piecki – pok. nr 7- przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki z dopiskiem „nazwa ulicy”Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej konsultacje.piecki.com.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej w terminie nie dłuższym nie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Podstawa prawna

art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r, poz.994 z poź. zm.) oraz uchwały nr V/19/11 Rady Gminy Piecki z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Piecki

Obszar tematyczny

Geodezja

Administrator konsultacji

Tyberiusz Maksymow

Termin konsultacji

2019-02-15 - 2019-03-16

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-03-31

  Harmonogram konsultacji

Data rozpoczęcia: 2019-02-15
2019-02-15

Forum dyskusyjne

Tytuł
Dyskusja dotyczące nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.
Termin
2019-02-15 - 2019-03-16
Koniec konsultacji: 2019-03-16

  Aktywność uczestników

 Forum dyskusyjne Zobacz raport częściowy

Dyskusja dotyczące nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 169 0 0 Brak aktywności

  Załączniki

Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Załącznik nr 2 - 3
Załącznik nr 1 - 2

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 25.2019 - 1

Załączniki do punktów harmonogramu


Dyskusja dotyczące nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.

Do góry