Konsultacje Urzędu  Geodezja

Konsultacja społeczna w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.

Celem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nazwy nowej ulicy - drodze gminnej oznaczonej numerem 170043 N (działka nr 829/4 ) położonej w miejscowości Piecki , zaznaczonej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 kolorem żółtym ,stanowiącej załącznik nr 1

Konsultacja zakończona 2019-03-16

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja społeczna w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.

Opis

Celem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nazwy nowej ulicy - drodze gminnej oznaczonej numerem 170043 N (działka nr 829/4 ) położonej w miejscowości Piecki , zaznaczonej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 kolorem żółtym ,stanowiącej załącznik nr 1

Szczegółowy opis konsultacji

W związki z zarządzeniem nr 25/2019 Wójta Gminy Piecki z dnia 14lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy - drodze gminnej w miejscowości Piecki Wójt Gminy serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest wybranie nazwy nowej ulicy w Pieckach.Celem konsultacji jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nazwy nowej ulicy - drodze gminnej oznaczonej numerem 170043 N (działka nr 829/4 ) położonej w miejscowości Piecki , zaznaczonej na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 kolorem żółtym ,stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia .Formą konsultacji jest przedstawienie propozycji nazwy nowej ulicy na forum dyskusyjnym bądź też poprzez złożenie formularza stanowiącego załącznika nr 2 do zarządzenia i konsultacji społecznej.Konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami miejscowości Piecki posiadającymi czynne prawo wyborcze w ww. formie pisemnejTermin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 15 luty 2019r.Termin zakończenia konsultacji ustala się na 16 marzec 2019r.Zainteresowani mogą składać propozycje :- drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: konsultacje.piecki.com.pl - składając wypełniony formularz w kancelarii Urzędu Gminy Piecki – pok. nr 7- przesyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki z dopiskiem „nazwa ulicy”Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej konsultacje.piecki.com.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej w terminie nie dłuższym nie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Podstawa prawna

art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r, poz.994 z poź. zm.) oraz uchwały nr V/19/11 Rady Gminy Piecki z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Piecki

Obszar tematyczny

Geodezja

Administrator konsultacji

Tyberiusz Maksymow

Termin konsultacji

2019-02-15 - 2019-03-16

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-03-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2019-02-15
2019-02-15

Forum dyskusyjne

Tytuł
Dyskusja dotyczące nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.
Termin
2019-02-15 - 2019-03-16
Koniec konsultacji: 2019-03-16

Aktywność uczestników

 

 Forum dyskusyjne Zobacz raport

Dyskusja dotyczące nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 547 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Załącznik nr 2 - 3
Załącznik nr 1 - 2

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie nr 25.2019 - 1

Załączniki do punktów harmonogramu


Dyskusja dotyczące nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Piecki.

Do góry